Gabinet Psychoterapii powstał w 2010 roku z myślą o osobach, które mimo prób samodzielnego rozwiązania swoich trudności, nie odnajdują z nich drogi wyjścia. 

Moim celem było stworzenie miejsca, w którym w atmosferze spokoju, zrozumienia i akceptacji można przyjrzeć się swoim trudnościom, poszukać przyczyn swojego cierpienia oraz dokonać zmian w sobie i w swoim życiu.Oferuję psychoterapię i konsultacje psychologiczne w zakresie:


 • Zaburzeń lękowych, ataków paniki, lęku uogólnionego
 • Depresji i zaburzeń nastroju
 • Zaburzeń odżywiania
 • Zaburzeń osobowości
 • Zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • Syndromu DDA
 • Bólu i zespołów bólowych
 • Zaburzeń i chorób psychosomatycznych
 • Zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
 • Trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • Bezsenności
 • Trudności w relacjach z ludźmi
 • Kłopotów ze stworzeniem trwałego i satysfakcjonującego związku
 • Niskiego poczucia własnej wartości
 • Potrzeby lepszego poznania i zrozumienia samego siebie oraz pełniejszej realizacji własnych możliwości. 

Współpracuję z lekarzem psychiatrą, terapeutą rodzinnym i par, terapeutą uzależnień oraz z seksuologiem.

Prowadzę także konsultacje i psychoterapię online.