Nazywam się Karolina Jarosz. Jestem psychologiem i psychoterapeutką. W 2003 roku ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Babińskiego w Łodzi oraz w łódzkich i warszawskich poradniach zdrowia psychicznego i ośrodkach psychoterapeutycznych. Współpracowałam z licznymi stowarzyszeniami w zakresie konsultacji psychologicznych czy prowadzenia szkoleń. W swojej pracy zajmowałam się także diagnozą psychologiczną, tworzeniem i realizacją programów rehabilitacyjnych dla osób chorujących psychicznie. Udzielałam konsultacji dla personelu medycznego w szpitalach uzdrowiskowych, współtworzyłam i realizowałam programy medyczne dla pacjentów tychże szpitali.

W zawodzie psychologa pozostaję od blisko dwudziestu lat. Pracuję z osobami, które doświadczają życiowych kryzysów, trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń pourazowych, osobowości czy odżywiania. Pracuję z osobami dorosłymi.

Nieustannie podwyższam swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Interesują mnie nurty tzw. trzeciej fali w psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, akcentujące znaczenie relacji terapeutycznej, związków emocjonalnych, duchowości, wyznawanych wartości i technik uważności, takich jak mindfulness. W celu wzbogacenia mojej praktyki zawodowej w 2020r. ukończyłam studia podyplomowe "Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia" na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.  

Aktualnie jestem w trakcie 3-letniego kursu Somatic Experiencing,  organizowanego przez Instytut Terapii Psychosomatycznej. Jest to metoda leczenia objawów traumy oraz łagodzenia chronicznego stresu stworzona przez Petera A. Levin’a,  należąca do nurtu obejmującego pracę ze świadomością ciała. Metoda pozwala na uwolnienie traumatycznego wstrząsu co stanowi klucz do przekształcenia PTSD, ran emocjonalnych i urazów psychicznych z wczesnego dzieciństwa.

W Gabinecie pracuję w podejściu integracyjnym, oznacza to, że korzystam z dorobku wielu nurtów psychoterapeutycznych, by jak najlepiej dobrać strategie terapeutyczne do specyfiki problemów osoby szukającej pomocy. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno -Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz u superwizorów zrzeszonych w  EASE - European Association Somatic Experiencing.