Nazywam się Karolina Jarosz. Jestem psychologiem i psychoterapeutką. W 2003 roku ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Babińskiego w Łodzi oraz w łódzkich i warszawskich poradniach zdrowia psychicznego i ośrodkach psychoterapeutycznych. Współpracowałam z licznymi stowarzyszeniami w zakresie konsultacji psychologicznych czy prowadzenia szkoleń. W swojej pracy zajmowałam się także diagnozą psychologiczną, tworzeniem i realizacją programów rehabilitacyjnych dla osób chorujących psychicznie. 

W zawodzie psychologa pozostaję od blisko dwudziestu lat. Pracuję z osobami, które doświadczają życiowych kryzysów, trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń pourazowych, osobowości czy odżywiania. Pracuję z osobami dorosłymi.

Nieustannie podwyższam swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Interesują mnie nurty tzw. trzeciej fali w psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, akcentujące znaczenie relacji terapeutycznej, związków emocjonalnych, duchowości, wyznawanych wartości i technik uważności, takich jak mindfulness. W celu wzbogacenia mojej praktyki zawodowej w 2020r. ukończyłam studia podyplomowe "Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia" na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.  

Aktualnie jestem w trakcie 3-letniego kursu Somatic Experiencing, metody leczenia objawów traumy oraz łagodzenia chronicznego stresu, stworzonej przez Petera A. Levin’a,  należącej do nurtu obejmującego pracę ze świadomością ciała.

W Gabinecie pracuję w podejściu integracyjnym, oznacza to, że korzystam z dorobku wielu nurtów psychoterapeutycznych, by jak najlepiej dobrać strategie terapeutyczne do specyfiki problemów osoby szukającej pomocy. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno -Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz u superwizorów zrzeszonych w  EASE - European Association Somatic Experiencing.